Apartamenty Viva Maria Zakopane
Viva Maria  

Regulamin serwisu reklamowego Viva.info.pl
obowiązuje od 25.05.2018


 

Definicje i informacje ogólne
 1. Internetowy Serwis "Viva.info.pl", działający pod adresem:
  www.viva.info.pl
  prowadzony jest przez Reklamodawcę:

  X9 Małgorzata Szwankowska z siedzibą w Łodzi 90-755, al. 1 Maja 87, NIP: 727271249


 2. z którym kontaktować można się pod poniższymi danymi kontaktowymi:

  e-mail:viva@viva.info.pl

 3. Informacje zawarte na stronach serwisu nie są ofertą handlową w myśl przepisów prawa handlowego i zawierają informacje dostarczone od podmiotów zlecających reklamę.

 4. Serwis Internetowy prezentuje informacje o apartamentach znajdujących się w obiekcie Apartamenty Viva Maria w Zakopanem.

 5. Reklamodawca zajmuje się jedynie reklamą przedstawianych apartamentów i nie pośredniczy w dokonywanych rezerwacjach, które klienci muszą dokonać samemu bezpośrednio w podmiocie zlecającym reklamę.

 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 01.01.2023

 7. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
Ochrona danych osobowych Klientów

Wszelkie przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) Informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma X9 Małgorzata Szwankowska z siedzibą w Łodzi 90-755, al. 1 Maja 87, NIP: 727271249, zwana dalej Spółką

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą m.in. w celu prowadzenia korespondencji emailowej, telefonicznej oraz przekazywaniu danych do podmiotów zlecających reklamę.

 3. Administrator może przetwarzać następujące dane: nazwiska i imiona, adres IP, numery telefonów, adresy e-mail. Podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 4. dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę do podmiotów zlecających reklamę lub instytucjom publicznym w przypadku kontroli.

 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 6. podanie danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia korespondencji ze Spółką, umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisów internetowych Spółki, obsługi reklamacji, kontaktowania się z Państwem, obsługa Twoich wiadomości skierowanych w szczególności do biura obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy i email, zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 7. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie).

 8. Państwa dane otrzymaliśmy w związku z kontaktem ze Spółką poprzez wysłaniem zapytania lub korzystaniem z naszych serwisów internetowych

 9. Państwa dane mogą być przetwarzane do 5 lat lub do czasu wycofania przez Państwa zgody, z wyłączeniem sytuacji kiedy muszą być przechowywane dłużej ze względu na obowiązujące przepisy prawne

 10. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

 11. Mają Państwo prawo złożyć skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres pocztowy: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 12. podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.

 13. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: viva@viva.info.pl lub adres pocztowy X9 (z dopiskiem „Administrator Danych Osobowych”), al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

 14. Wszelkie przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
  – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 15. Klient serwisu internetowego wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym, w celu prowadzenia komunikacji elektronicznej i telefonicznej. Wpisanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych viva@viva.info.pl

 16. Klient serwisu internetowego ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedawcę dane osobowe, ich zmiany oraz całkowite usunięcie z bazy. Nie dotyczy to sytuacji opisanych w USTAWIE o rachunkowości z dnia 29 września 1994. wraz z późniejszymi zmianami. (Art.74) oraz innych przepisów obligujących do przechowywania danych.

 17. Zasady Polityki Prywatności dostępne w zakładce "Polityka Prywatności"Copyright C 2017 Apartamenty Viva Maria      

Informacja zawarta na stronie www nie jest ofertą handlową w myśl przepisów prawa handlowego. Ceny są cenami orientacyjnymi.
Opis obiektu i apartamentów jest wykonany zgodnie z nasza najlepszą wiedzą na czas tworzenia strony. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy przedstawioną ofertą a stanem rzeczywistym.
Jest to spowodowane przeprowadzanymi modernizacjami, zmianami w wystroju apartamentów i innymi czynnikami.